Milieu

De Calsitherm® Klimaplaten is door de AUB (Arbeitsgemeinschaft Umweltverträgliches Bauprodukt e.V.) als milieuvriendelijk bouwproduct geclassificeerd. (Z.CAL102).

Calsitherm® Klimaplaten zijn veilig voor water, lucht, atmosfeer en bodem. Afvoer van overgebleven stukken kunnen als bouwpuin afgevoerd worden. (afvalnummer 170101/170102.) (geen bijzonder afval)